TOP50LT

Naujo pavyzdžio Lietuvos topografiniai M1:50 000 žemėlapiai, pagal NATO reikalavimus, išleisti 1996 - 2004 metais. Šiuo metu galioja sutartiniai ženklai GKTR 2.05.01.:1999.

Žemėlapių koordinačių sistema - WGS-84, UTM projekcija. Informacija kaupiama, panaudojant naujausią Lietuvos aerofotografinę nuotrauką. Užsienio teritorijoms kartografuoti panaudota kosminė nuotrauka.

Šių žemėlapių pagrindu yra ruošiami plačiam naudojimui skirti žemėlapiai TOP50LKS.


Kartogramoje pateiktas Lietuvos teritorijos padengimas topografiniu M1:50 000 žemėlapiu TOP50LT.

top50lt