M1:200 000

Kartogramoje pateiktas Lietuvos teritorijos padengimas topografiniais M1:200 000 žemėlapiais (KS-1942 koordinačių sistema). Šiuose žemėlapiuose pavaizduota situacija iki 1990 metų.

Žemėlapio aprašymą su pavyzdžiu galite rasti čia.

m200