M1:20 000 miestų schemos

Kartogramoje pateiktas kai kurių Lietuvos miestų padengimas M1:20 000 schemomis (LKS-94 koordinačių sistema).

m20 miestai