Kokybės politika

AGI tikslas yra teikti vartotojams aukštos kokybės kartografinius produktus ir paslaugas. Kad tai būtų užtikrinta, bendrovės vadovybė:

  • gerina savo kartografinių produktų vartotojų poreikių ir lūkesčių tyrimą ir siekia jų patenkinimo;
  • tobulina vadovybės veiklą, nustatant bendrovės aiškias veiklos kryptis ir konkrečius tikslus;
  • siekia, kad įmonės tikslų įgyvendinime dalyvautų kuo daugiau bendrovės darbuotojų, suprantančių savo indėlio ir vaidmens svarbą;
  • gerina kokybės vadybą bendrovėje, siekiant jos rezultatyvumo ir efektyvumo didinimo;
  • sudaro tokias aplinkos sąlygas, kuriose būtų skatinamas mūsų produktų, paslaugų ir procesų nuolatinis gerinimas;
  • siekia abipusiai naudingo bendradarbiavimo su tiekėjais ir vartotojais.

iso sertifikatas