Trumpa istorinė apžvalga

Uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas” per daugiau nei šešiasdešimt gyvavimo metų iš sovietinei žemės reformai skirtos organizacijos tapo viena pagrindinių Lietuvos Respublikos kartografavimo įmonių.

Tarybų Sąjungos Žemės ūkio ministerijos įsakymu 1950 metais buvo nutarta organizuoti Visasąjunginės kontoros „Žemės ūkio aerofotonuotrauka” Vakarų įmonę Kaune, kuri 1970 metais buvo reorganizuota į Visasąjunginio žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų instituto („VISCHAGI”) Vakarų filialą.

Iki 1990 metų visa kartografuojama teritorija kelis kartus buvo padengta kadastriniais ir žemės naudojimo M 1:10 000 žemėlapiais (buvo atnaujinami kas 10 metų). Taip pat buvo ruošiami kadastriniai ir žemės naudojimo M 1:25 000 ir M 1:50 000 žemėlapiai.

Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, „VISCHAGI” Vakarų filialas buvo priskirtas Valstybinės geodezijos tarnybos (VGT) reguliavimo sferai ir pavadintas Valstybiniu aerofotogeodezijos institutu (VAI).

1996 metais VAI reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę „Aerogeodezijos institutas” (AGI). Laipsniškai modernizuodamas gamybos pajėgumus, diegdamas naujas technologijas, AGI tapo viena moderniausių kartografijos įmonių Baltijos valstybėse, kurioje šiuo metu dirba apie 50 darbuotojų. Dabartiniu metu gamyboje naudojamos technologijos ir gaminami kartografijos produktai atitinka pasaulinį lygį.

2004 metais AGI sėkmingai įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS) pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. Sertifikatą 2005 metų gegužės 20 d. suteikė sertifikacijos įstaiga „Bureau Veritas Certification".