smeSpire

smespire parama

Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Sutartį Nr. 296307

smespire

Pagrindinis projekto tikslas yra remti Europos geografinės informacijos ir ryšių technologijų (geo-IRT) mažas ir vidutines įmones, pasinaudojant INSPIRE direktyva, kuri numato Europos erdvinės informacijos infrastruktūrą Bendrijos aplinkos politikai, politikos kryptims arba veiklai, galinčiai daryti poveikį aplinkai, remti.

Projekto apžvalga

Smulkesnę projekto informaciją ir atnaujinimus rasite www.smespire.eu.

Pranešimas spaudai Nr.1.
Pranešimas spaudai Nr.2.

Parengta ataskaita apie geo-IRT MVĮ rinkos potencialą sąryšyje su INSPIRE: trumpa versija lietuvių kalbapilna versija anglų kalba.

2014 m. kovo 27 d. „smeSpire diena" renginio pristatymai:

Projekto pristatymas
Tyrimas ir jo rezultatai
Mokymų platforma
Gerosios praktikos katalogas
smeSpire konkursas

Projekto partneriai:

smespire partneriai