NatureSDIplus

hlandata parama

Dalinis finansavimas pagal Bendrijos programą eContentplus ECP-2007-GEO-317007

naturesdiplus 

Nature-SDIplus yra gerosios praktikos tinklas, skirtas erdvinės informacijos infrastruktūrai aplinkosaugos srityje. Projektas vyko 2008-2011 metais. Jo tikslas - naudojant naujausias metodologijas ir gerosios praktikos pavyzdžius, harmonizuoti nacionalinius aplinkos apsaugos duomenų rinkinius, bei padaryti juos labiau prieinamus ir plačiau naudojamus. Tokiu būdu, projektas padeda įgyvendinti INSPIRE direktyvą aplinkos apsaugos srityje:

  • Saugomos teritorijos (I Priedas)
  • Biogeografiniai regionai (III Priedas)
  • Buveinės ir biotopai (III Priedas)
  • Rūšių pasiskirstymas (III Priedas)

Informacinis biuletenis Nr.1
Informacinis biuletenis Nr.2
Informacinis biuletenis Nr.3
Informacinis biuletenis Nr.4

Projekte dalyvavo 30 partnerių iš 18 Europos valstybių.

naturesdiplus partneriai