Geoland2

geoland2 

Geoland2 projekto tikslas -  sukurti ir išbandyti pažangiausias geoinformacines technologijas, skirtas masinei ir nuolatinei įvairios žemės dangos tematinės informacijos gamybai, sklaidai ir panaudojimui visuomenės poreikiams. Projektas vyko 2008-2012 metais.

Projekto konsorciumas: virš 50 partnerių iš daugelio Europos šalių. Bendrovės pasirašytas kontraktas su Vokietijos Astrium kompanija, kuri yra formalus Geoland2 projekto kooordinatorius.

http://www.geoland2.eu 
http://www.gmes-geoland.info