Atliekami darbai

Pagal valstybės institucijų užsakymus AGI atlieka įvairiapusį Lietuvos bazinį kartografavimą, taip pat Lietuvos ir užsienio kompanijų užsakytus kartografavimo ir fotogrametrijos darbus.

 • Pagrindiniai kartografavimo darbai

Pagrindiniai kartografavimo darbai

  • Lietuvos topografinio M 1:10 000 žemėlapio sudarymas ir išleidimas (Lietuvos-Latvijos pasienis, Lietuvos-Lenkijos pasienis, Lietuvos-Rusijos pasienis, Šilutės, Tauragės, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Pasvalio, Kupiškio, Molėtų rajonai);
  • naujo pavyzdžio Lietuvos topografinio M 1:10 000 žemėlapio TOP10LT sudarymas ir išleidimas (Kauno rajonas);
  • Lietuvos topografinio M 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazės KDB10LT kūrimas (Kaišiadorių ir Trakų rajonai, Vilniaus ir Marijampolės miestai);
  • Lietuvos topografinio M 1:50 000 žemėlapio TOP50LT sudarymas ir išleidimas;
  • Lietuvos topografinio M 1:200 000 žemėlapio sudarymas ir išleidimas;
  • Lietuvos topografinio M 1:500 000 žemėlapio sudarymas ir išleidimas;
  • Lietuvos M 1:20 000 miestų schemų sudarymas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda);
  • M 1:200 000 jūrlapio „Nuo Papės švyturio iki Gdansko įlankos” paruošimas ir išleidimas;
  • M 1:225 000 jūrlapio „Nuo Liepojos iki Tarano iškyšulio” paruošimas ir išleidimas;
  • jungtinių operacijų M 1:250 000 žemėlapių (1501 ir 1501 AIR serijų) sudarymas;
  • skaitmeninių ortofotografinių planų gamyba;
  • Lietuvos valstybinio geodezinio pagrindo tinklo sutankinimas. 
 • Lietuvos Valstybės sienos kartografavimas

Sienos kartografavimas

  • Lietuvos Respublikos-Latvijos Respublikos Valstybių sienos delimitavimo ir demarkavimo darbai;
  • Lietuvos Respublikos-Baltarusijos Respublikos Valstybių sienos delimitavimo ir demarkavimo darbai;
  • Lietuvos Respublikos-Lenkijos Respublikos Valstybių sienos dokumentacijos parengimas;
  • Lietuvos Respublikos-Latvijos Respublikos-Baltarusijos Respublikos Valstybių sienų sankirtos taško M 1:10 000 žemėlapio sudarymas ir išleidimas;
  • Lietuvos Respublikos-Lenkijos Respublikos-Rusijos Federacijos Valstybių sienų sankirtos taško M 1:10 000 žemėlapio sudarymas;
  • Lietuvos Respublikos-Rusijos Federacijos Valstybių sienos M 1:50 000 delimitavimo žemėlapių išleidimas.
 • Darbas su kosminiais vaizdais

darbas kosminiai

  • Lietuvos kosminio vaizdo M 1:50 000 žemėlapiui sudaryti skirtų kosminių vaizdų dešifravimas;
  • Lietuvos sudėtinės dalies CORINE Land Cover duomenų bazei sudaryti skirtų kosminių vaizdų dešifravimas.
 • Normatyvinių dokumentų ruošimas

dokumentu ruosimas

  • normatyvinio dokumento „Topografinio M 1:10 000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai. Versija 1.0” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.02.02.:1999. Topografinio M 1:10 000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai. Antrasis pataisytas leidimas” paruošimas ir išleidimas;
  • normatyvinio dokumento „Lietuvos Respublikos mastelio M 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT. Specifikacija. Versija 1.0” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.03.01.:1999. Lietuvos Respublikos mastelio M 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT. Specifikacija. Versija 2.0. Pirmasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.09.01.:2000. Lietuvos Respublikos mastelio 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT-mikro lygis. Specifikacija. Versija 1.0. Pirmasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.06.01.:1999. Lietuvos Respublikos mastelio M 1:50 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB50LT. Specifikacija. Versija 1.0. Pirmasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.04.01.:1999. Lietuvos Respublikos mastelio M 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazės KDB10LT kūrimo technologija. Versija 1.1. Pirmasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.05.01.:1999. Sutartiniai topografinio Lietuvos žemėlapio ženklai. 1:50 000. Pirmasis leidimas” paruošimas ir išleidimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.03.02.:2001. Lietuvos Respublikos mastelio M 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT. Specifikacija. Versija 2.1. Antrasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.09.02.:2001. Lietuvos Respublikos mastelio 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT-mikro lygis. Specifikacija. Versija 1.1. Antrasis leidimas” paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.13.01.:2001. Aerofotografavimo darbų nuostatai. Pirmasis leidimas" paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.14.01.:2001. Jungtinių operacijų M1:250 000 žemėlapių (1501 ir 1501 AIR serijų) turinys ir sutartiniai ženklai. Specifikacija. Versija 1.0. Pirmasis leidimas" paruošimas;
  • normatyvinio dokumento „GKTR 2.14.02.:2002. Jungtinių operacijų M1:250 000 žemėlapių (1501 ir 1501 AIR serijų) turinys ir sutartiniai ženklai. Specifikacija. Versija 1.1. Antrasis leidimas" paruošimas.
 • Technologijų diegimas ir tarptautinis bendradarbiavimas

bendr abi

  • technologinės įrangos, gautos pagal Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės pagalbos programą Lietuvos kartografijai „Renewal of basic cartography, Lithuania” (1 ir 2 etapai), diegimas į gamybą;
  • technologinės įrangos, gautos pagal Europos Sąjungos PHARE pagalbos programą „Orthophoto production line for land reform project in Lithuania”, diegimas  į gamybą;
  • dalyvavimas ruošiant Lietuvos melioracijos GIS (MelGIS) normatyvinius dokumentus ir vykdant pilotinį projektą;
  • dalyvavimas kasmet Baltijos valstybių ir JAV NIMA organizuojamuose kartografavimo seminaruose ir jų rengimas Lietuvoje;
  • JAV NIMA paruoštų jungtinių operacijų M 1:250 000 žemėlapių (1501 ir 1501 AIR serijų) sudarymo kursų organizavimas;
  • dalyvavimas organizacijos EuroGeographics kokybės ekspertų grupėje.
 • Taikomieji tyrimai
  • tiriamos erdvinės informacijos vystymosi kryptys ir perspektyvos;
  • ruošiami pasiūlymai erdvinių duomenų panaudojimui AGI kuriamų produktų gamyboje;
  • tiriama erdvinės informacijos apdorojimo rinka ir dalyvaujama vykdomuose projektuose;
  • kuriamos ir vystomos erdvinės informacijos panaudojimo sistemos.